Skip to main content

Wie zijn wij?

Wij zijn Jan, Petra en Neeltje van Dijk (ervaren professionals), al meer dan 30 jaar bieden we ondersteuning aan kinderen met een gedragsprobleem (o.a. autisme en ADHD).

Er wordt door ons opvang en begeleiding verzorgd voor kinderen met gedragsproblemen binnen een huislijke omgeving in een gezinssituatie. Zo proberen we een zo normaal mogelijke situatie te creëren, zodat het geleerde door de kinderen ook thuis kan worden toegepast (transfer naar de thuissituatie). Hierbij staan aandacht, professionaliteit en flexibiliteit voorop.

Wij bieden, weekendopvang, dagopvang, vakantieopvang, individuele begeleiding en coaching van de ouders.

De begeleiding gebeurt door ons (Jan, Petra en Neeltje) persoonlijk.

Wat bieden wij u?

Een gezellige opvang en begeleiding van uw kind binnen een warme, professionele omgeving.
Daarbij gaan we uit van het welbevinden, de kracht en groeikansen van uw kind.

Wij richten ons op kinderen met een in principe normale intelligentie in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar met gedragsproblemen, zoals:
• Autistisch Spectrum Stoornis
• ADHD
• ADD
• ODD
• Angststoornis

Verder ondersteuning van u als ouder/verzorger d.m.v. coaching gesprekken en praktische ondersteuning in de thuissituatie. Hierbij wordt ook uitgegaan van uw kracht en groeikansen.

Uitgaande van de mogelijkheden van uw kind:
• Weekendopvang
• Dagopvang
• Vakantieopvang
• Kleinschalige opvang binnen een gezinssituatie
• Jan, Petra en Neeltje begeleiden persoonlijk

Vanuit deze begeleiding ondersteuning d.m.v.:
• Begeleiding in de thuissituatie
• Video Interactie Begeleiding

De hulpvraag van u en uw kind bepaalt ons aanbod. Persoonlijk contact vinden we daarbij van groot belang.

De opvang en begeleiding wordt betaald vanuit het PGB (PersoonsGebonden Budget in regio Noord-Oost Brabant) en ZIN (Zorg In Natura in de regio van de Peelgemeenten en Helmond)

Wat is ons doel?

We proberen een zo normaal mogelijke huiselijke leersituatie te creëren, zodat het geleerde door de kinderen ook thuis kan worden toegepast (transfer naar de thuissituatie). Hierbij staan aandacht, professionaliteit en flexibiliteit voorop.

We streven ernaar de kinderen te leren gebruik te maken van hun kwaliteiten (waarbij ze zelf ook rekening houden met hun beperkingen).

Van belang vinden we daarbij:
Sociale contacten, interactie met andere kinderen zodat ze hieruit kunnen leren wat handig en onhandig is. Wat handig is moet je meer doen, wat onhandig is niet.
Om leren gaan met regels en grenzen van zichzelf en van de ander.

Verder willen we dat ouders leren omgaan met hun kind, zodat het geleerde ook in de thuissituatie wordt toegepast en hierdoor meer rust ontstaat. Op deze wijze willen we bijdragen aan een positieve sfeer, waardoor de Kinderburgt uiteindelijk overbodig is.

Bij dit alles is het afstemmen met alle betrokkenen van belang.